Author: admin

Service Level Agreement

Service Level Agreements: key take-aways when drafting your SLA

Service Level Agreements form an integral part of many IT related agreements, and are often agreed upon between the customer and a Software (as a Service)- or cloud/hosting provider. Drafting (or validating) such Service Level Agreement requires both technical and legal expertise, and is essential for your organization both as a user or provider of…
Read more

Bijkluswet

Grondwettelijk Hof vernietigt “Bijkluswet”, wat nu met erkende deelplatformen?

ACV, Unizo en Landbouworganisatie Boerenbond halen hun slag thuis en bekomen vernietiging van de zgn. “Bijkluswet”. Dat besliste het Grondwettelijk Hof op 23 april 2020. Een overzicht van de gevolgen, specifiek voor erkende deelplatformen, die kunnen blijven bestaan dankzij de Programmawet van 1 juli 2016. Wettelijk kader België nam in het verleden verschillende wetgevende initiatieven…
Read more

Wet betalingsachterstand

David tegen Goliath, uw positie als software provider versterkt met nieuwe Wet betalingsachterstand

Software- of technologie leveranciers zijn vaak groeibedrijven die gedurende hun eerste bestaansjaren vallen onder de definitie van “klein middelgrote onderneming” (de zgn. KMO). Grote bedrijven als telecom operatoren, financiële instellingen of grote retailspelers zijn dan ook welgekomen klanten om een snelle groei te ondersteunen. Mastodont bedrijven deinzen er echter vaak niet voor terug om lange…
Read more

Lock_blog

ISO 27701, the new kid on the block. Why Privacy Information Management Systems (PIMS) will gain importance in the near future.

Organizations processing personal data often face self-assessments, vendor checklists or even on-site audits to ensure their corporate clients they are implementing adequate technical and organizational measures to guarantee secure processing of personal data. Demonstrating compliance with applicable data protection legislation has become a main topic in commercial contract negotiations. Such vendor assessments occupy internal resources…
Read more

Validity of the Standard Contractual Clauses confirmed, uncertainty about the EU-US Privacy Shield

On December 19th 2019, the Advocate General issued his opinion in the high-profile case Schrems 2.0. The Advocate General’s opinion as such is non-binding, but is nevertheless trendsetting for the Court of Justice’s final decision. This is why his opinion is of great importance to privacy professionals. 1. International Data Transfers Currently, there are several…
Read more

Belgian Data Protection Authority publishes Strategic Plan 2019 – 2025

On December 12th 2019, the Belgian Data Protection Authority (Gegevensbeschermingsautoriteit) published its Strategic Plan 2019-2025, giving insights in its main priorities for the coming years. However the plan is not final yet, it gives a profound view on which topics the Data Protection Authority will focus. 1. Priorities and focus of the Belgian DPA By…
Read more

België legt registerverplichting op voor organisaties die gezondheidsgegevens verwerken

Verwerkingsverantwoordelijken die genetische, biometrische of gezondheidsgegevens verwerken hebben sinds 5 september 2018 de plicht om een bijkomend register bij te houden. Diezelfde verplichting geldt ook voor organisaties die strafrechtelijke gegevens verwerken. 1. Belgische implementatiewet De Algemene Verordening Gegevensbescherming laat voor lidstaten de mogelijkheid om specifieke onderwerpen zelf verder te reguleren via implementatie wetgeving. België maakte…
Read more

Vernietigingsberoep ingediend tegen de “Bijkluswet” bij het Grondwettelijk Hof.

Ondernemersorganisatie Unizo en Landbouworganisatie Boerenbond trekken naar het Grondwettelijk Hof en dienden een verzoekschrift in ter vernietiging van de zgn. “Bijkluswet”.  Ook het ACV stelt (afzonderlijk) vernietigingsberoep in. 1. De Bijkluswet De Belgische wetgever vaart sinds enkele jaren een koers pro deeleconomie en zette het licht op groen voor burgers om onder bepaalde voorwaarden onbelast…
Read more

Sharing Economy

Deeleconomie 2.0 – nieuwe regels voor erkende deelplatformen

To share or not to share, that’s the question. Stimuleren we de deeleconomie ja of neen? De wetgever zei reeds twee jaar geleden volmondig “ja” met de invoering van een fiscaal gunstregime met de Programmawet van 26 juli 2016. Toch is de in de volksmond bekende “500 euro onbelast bijverdienen per maand” geen onbesproken onderwerp. Vandaag,…
Read more

Sharing is caring

Sharing is caring. De deeleconomie neemt een vliegende start. Online platformen die hun businessplan enten op de deeleconomie. Ze komen als paddenstoelen uit de grond. De wetgever holde tot voor kort (ver) achterop. Tot op 1 juli 2016, toen de nieuwe Programmawet in werking trad die paal en perk moest stellen aan de grijze zone waarin…
Read more