Vernietigingsberoep ingediend tegen de “Bijkluswet” bij het Grondwettelijk Hof.

Ondernemersorganisatie Unizo en Landbouworganisatie Boerenbond trekken naar het Grondwettelijk Hof en dienden een verzoekschrift in ter vernietiging van de zgn. “Bijkluswet”.  Ook het ACV stelt (afzonderlijk) vernietigingsberoep in.

1. De Bijkluswet

De Belgische wetgever vaart sinds enkele jaren een koers pro deeleconomie en zette het licht op groen voor burgers om onder bepaalde voorwaarden onbelast bij te verdienen. Daarnaast creëerde ze ook een voedingsbodem voor internetplatformen met een business model gebaseerd op de “sharing economy”. Verschillende internetbedrijven misten de trein niet en sleepten een erkenning in de wacht als “erkend deelplatform”. Een lijst van erkende deelplatformen is hier terug te vinden.

De wetgevende initiatieven schepten een kader dat door de jaren heen werd aangepast en het op vandaag mogelijk maakt voor natuurlijke personen om onbelast bij te verdienen tot een plafondbedrag van 3.830 EUR (na indexatie voor 2018 gebracht op 6.130 EUR).

Meer informatie over de Bijkluswet en de specifieke voorwaarden zijn terug te vinden in onderstaande artikels:

2. Vernietigingsberoep bij het Grondwettelijk Hof

Op 24 januari 2019 dienden ondernemersorganisatie Unizo en landbouworganisatie Boerenbond (samen met enkele andere belangengroepen) een verzoekschrift in bij het Grondwettelijk Hof ter (gedeeltelijke) vernietiging van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie (zgn. Bijkluswet).

Unizo onderstreept hiermee haar eerdere standpunt omtrent de huidige voorwaarden van de Bijkluswet, waarvan de voornaamste argumenten van Unizo hier terug te vinden zijn.

Het ACV (Algemeen Christelijke Vakverbond) stelde bijna gelijktijdig een vernietigingsberoep in tegen de Bijkluswet en tegen de wijzigingen die in dit kader werden doorgevoerd in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.


Nathan Schryvers | Legal Counsel in ICT & Data Protection

Datum: 29/01/2019