Sharing is caring

Sharing is caring. De deeleconomie neemt een vliegende start. Online platformen die hun businessplan enten op de deeleconomie. Ze komen als paddenstoelen uit de grond. De wetgever holde tot voor kort (ver) achterop. Tot op 1 juli 2016, toen de nieuwe Programmawet in werking trad die paal en perk moest stellen aan de grijze zone waarin deze platformen en hun gebruikers zich bevonden, maar die tegelijk ook als stimulans moest dienen om zowel platformen als hun gebruikers binnen de lijntjes te laten kleuren.

De wetgever zorgt met de Programmawet voor een nieuw laagdrempelig bijverdienmodel, wat kan tellen als competitief voordeel t.a.v. andere dienstplatformen en traditionele businessplannen.

In dit artikel maken we u graag wegwijs in de voornaamste aandachtspunten omtrent gebruikers van dergelijke platformen en de inkomsten die zij genereren door hun diensten aan te bieden.

1. Sociaal statuut van uw gebruikers

Personen die inkomsten halen (verkregen vanaf 1 juli 2016) uit activiteiten binnen de deeleconomie zijn niet onderworpen aan het sociaal statuut van zelfstandigen en hoeven zich dus niet in te schrijven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Bovendien hoeven zij geen BTW nummer aan te vragen.

Het is belangrijk dat de diensten die worden geleverd onder de nieuwe wetgeving van de deeleconomie vallen. Zodra men niet meer onder het toepassingsgebied valt van de deeleconomiewetgeving, is het mogelijk dat de personen in kwestie zich wel als zelfstandige moet inschrijven en/of een BTW nummer moet aanvragen. Het is dus belangrijk hieromtrent als platform de juiste voorzorgen te nemen.

2. De deeleconomie en de fiscus

Kort door de bocht komt de belastingdruk neer op 10% van de ontvangen inkomsten door de gebruiker. De winsten worden aangegeven via de personenbelasting als diverse inkomsten en de belasting (zijnde 20%) wordt vervolgens berekend op het verdiende bedrag na een forfaitaire kostenaftrek van 50%.

Elke betaling dient verplicht te gebeuren via het (erkend) elektronisch platform. Het platform is bovendien verplicht de belasting in te houden en zal de nodige fiscale fiches bezorgen aan haar gebruikers om zo de belastingaangifte te faciliteren.

Dit fiscaal gunstregime staat echter enkel open voor diensten verricht via erkende platformen. Om die erkenning te verkrijgen moet je als platform een (administratieve) procedure doorlopen.

3. Soorten activiteiten en betaling

Of de diensten die via het platform worden aangeboden al dan niet onder de toepassing vallen van de regelgeving op de deeleconomie hangt af van heel wat factoren. De wetgeving voorziet o.a. een maximale inkomstendrempel en stelt grenzen omtrent welke soort activiteiten in aanmerking komen. Zo komen enkel diensten geleverd door natuurlijke personen aan natuurlijke personen in aanmerking en moet alles gebeuren buiten de beroepswerkzaamheid van de dienstverlener in kwestie.

Betaling gebeurt verplicht via het (erkende) platform en mag een maximaal bedrag niet overschrijden. Rechtstreekse betalingen tussen de dienstverlener en de afnemer van de diensten zijn in het kader van de deeleconomie niet toegestaan.

Het is dus belangrijk voor platformen hun businessmodel én platform hier op af te stemmen en gebruikers voldoende te informeren over wat mogelijk is onder de deeleconomiewetgeving en wat niet.

4. In de praktijk

Sinds de invoering van dit nieuw regime inzake deeleconomie sprongen al heel wat online platformen mee op de kar. De lijst met erkende platformen (inclusief meer informatie over de erkenningsprocedure) kan je terugvinden op de website van FOD Financiën.

Als platform is het belangrijk rekening te houden met de grenzen van de deeleconomiewetgeving en om de principes bij de opbouw van het platform in het achterhoofd te houden. Dit weerspiegelt zich o.a. in aangepaste algemene voorwaarden en privacy policies en heeft invloed op de (technische) opbouw van het platform.


Nathan Schryvers | Legal Counsel ICT & Data Protection

Datum: 17/02/2018