België legt registerverplichting op voor organisaties die gezondheidsgegevens verwerken

Verwerkingsverantwoordelijken die genetische, biometrische of gezondheidsgegevens verwerken hebben sinds 5 september 2018 de plicht om een bijkomend register bij te houden. Diezelfde verplichting geldt ook voor organisaties die strafrechtelijke gegevens verwerken. 1. Belgische implementatiewet De Algemene Verordening Gegevensbescherming laat voor lidstaten de mogelijkheid om specifieke onderwerpen zelf verder te reguleren via implementatie wetgeving. België maakte…
Read more